Hírlevél

Szalmaház.hu levelezõlista
Regisztráljon a feliratkozás előtt! Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Szavazás

Mi tetszik önnek egy szalmaházban?
Fõoldal arrow Hogyan építhetek?
Hogyan építhetek? PDF E-mail

Az általános szabályok

A szalmaházak építésekor minden szabályt és törvényt be kell betartani, mint bármelyik másik építkezésnél. Ugyanúgy kell terveket készíttetni, építési engedélyt kérni, használatbavételi engedélyt kérni, ugyanazok a feltételek vonatkoznak a hitel igénylésekre és a biztosítások megkötésére is. A szerkezet kifejlesztése közben arra törekedtünk, hogy ne csak egyszerûen megfeleljen az elõírásoknak: ahol lehet (például a hõszigetelésnél), ott 3-4-szeresen túlteljesítjük a ma érvényes elõírások követelményeit.

A speciális szalmaház szabályok

Önmagában sem a tiszta szalma, sem a tiszta agyag nem teljesíti sem a technikai, sem a jogi feltételeket: bár vannak nagyon kedvezõ fizikai tulajdonságaik, de ezek tág határok között változékonyak a származás helyétõl, idejétõl és a tárolás módjától függõen, nincs gyártójuk sem, aki garanciát vállalna rájuk, ráadásul önállóan, a többi alkotót kihagyva, megváltoztatva nem is alkalmazhatók.

A megoldás egyrészt az, hogy nem független anyagokat, hanem a teljes szerkezetet kell vizsgálni a kiegészítõ elemekkel együtt. A megfelelõen kialakított szerkezet már képes teljesíteni minden mûszaki követelményt és látszólag egymásnak ellentmondó tulajdonságokat fog mutatni: egyszerre lesz jó hõszigetelõ, és jó a hõtároló képessége, egyszerre lesz légzáró és páraáteresztõ, továbbá kémiai kezelés nélkül is nehezen éghetõ.

A gyártó nélküli természetes anyagokat a helyszínen, még a beépítés elõtt meg kell vizsgálni, hogy valóban alkalmasak-e az építésre, elég jók-e az alap tulajdonságaik, nem károsodtak-e tárolás közben. Ez egyfajta minõségbiztosítás, a lényeges tulajdonságokra meghatároztuk az elfogadhatósági határokat, azok teljesülését mérésekkel ellenõrízzük, az eredményeket pedig megfelelõen dokumentáljuk. Az anyagok csak ezután válnak valóban szalmaházépítésre alkalmas építõanyagokká.

A megoldás harmadik része magában az építési folyamatban van. Biztosítanunk kell, hogy az alkalmas anyagokból valóban az elõírt módon készüljön el minden egyes szerkezeti elem, minden csomópont, minden részlet. Ennek eszköze a mûszaki ellenõrzés, amivel végig követjük az egész folyamatot a tervezéstõl a kivitelezésen át egészen a garanciális idõszak végéig. így elérhetõ, hogy minden szereplõ munkája megfelelõ legyen: jó tervek készüljenek, az egyes szakági tervek egymással összhangban legyenek, a tervek alapján pontosan dolgozzanak a kivitelezõk, és ha hiba történik, akkor az minél hamarabb kiderüljön és javítva legyen.

Ezeket az elveket az építkezések során, a gyakorlatban az ÉME engedélyünkben és mellékleteiben lefektetett módon valósítjuk meg.

Hogyan lehet az ÉME dokumentációját alkalmazni?

● A szalmabála kitöltésû, faváz szerkezetû fal- és födémrendszer azok számára elérhetõ akik Ceredom Kft-tõl megrendelik a technológiát és a hozzá kötelezõen elõírt mûszaki ellenõrzést.

● ÉME engedély a Ceredom Kft tulajdona. Felhasználása csak a specifikációban lefektetettek szerint történhet.

● ÉME felhasználása természetszerûleg maga után vonja elõírásainak betartását.

● Ceredom Kft jogosult és kötelezett arra, hogy a specifikációban lefektetettek szerint az építmények létrehozásában résztvevõ megrendelõk, tervezõk, anyag beszállítók, kivitelezõk felé elõzetesen elvégezze a szükség szerinti mélységben a technológia ismertetését, illetve a megvalósítás során annak ellenõrzését. E tevékenység a tervezéstõl a kivitelezésen át a garanciális idõszak végéig tart.

● A technológiánk és elfogadott ellenõrzési protokollunk az átlagos építési mûszaki ellenõrzésnél lényegesen részletesebb ellenõrzést követel meg, hiszen az épület jelentõs része alapvetõen “megbízhatatlan” elemekbõl készül, amelyekhez mi a helyszínen biztosítjuk anyag és szerkezet szinten is az üzemi illetve helyi gyártásellenõrzést és a minõségbiztosítást is.

● Követelményrendszerünk, anyagvizsgálati módszereink, mûszaki megoldásaink, rétegrendjeink, csomópontjaink betartatása, és ellenõrzési protokollunk következetes véghezvitele garancia arra, hogy az elõzetesen lefektetett elvárásoknak megfeleljen minden a technológiánkkal épülõ épület.

● Megóvjuk a bizonytalan kimenetelû kísérletezéstõl az építési folyamat minden szereplõjét, így munkánk biztonságot ad a bonyolítónak, tervezõknek, kivitelezõknek és nem utolsó sorban a megrendelõnek.

Szolgáltatásaink szerkezete

Know-How átadás:

● A Know How ismertetése tartalmazza a tervezési adatok, rétegrendek, csomópontok szolgáltatását az építész és szakági tervezõk felé írott és konzultációs formában az engedélyes-, a tender- és a kiviteli dokumentáció készítése során, tartalmazza a kivitelezõk felé a kivitelezési utasítások és elvárárok átadását írott és konzultációs formában, tartalmazza az építtetõ és az esetleges bonyolító számára is a megfelelõ szintû transzfert, és tartalmazza az ÉME másolat rendelkezésre bocsátását a specifikáció szerint elkészült engedélyes dokumentációhoz.

● A Know-How átadása minden szereplõ felé külön-külön Know-How szerzõdés keretében történik, amelyben a Ceredom Kft vállalja a szükséges információk átadását szigorúan az adott projektre korlátozott hatállyal, a Know-How átvevõ pedig vállalja a kapott információk minél pontosabb felhasználását a projekt során, feltétel nélkül elfogadja a CereDom Kft ellenõrzését, és jelentõs kártérítés terhe mellett vállalja azt, hogy a megkapott információkat harmadik fél számára nem adja tovább, és semmilyen más módon nem használja fel jogosulatlanul.

Mûszaki ellenõrzés és helyi gyártásellenõrzés:

● Ceredom Kft alkalmazza és jelentõsen tovább fejlesztette az általános ellenõrzési gyakorlatot, egyedi ellenõrzési protokollunkat az ÉMI Kht fogadta el. Az általános mûszaki ellenõrzési feladatokon túl itt minõségbiztosítás és egyfajta helyszíni gyártásellenõrzés folyik az üzemi gyártásellenõrzés helyett.

● Ellenõrzési protokollunk végrehajtásáról külön ellenõrzési napló készül, ami tartalmazza az összes ellenõrzött lépés dokumentációját: állapotrögzítést szöveges, fényképes formában, az elõírt mérések jegyzõkönyveit, a feltárt hibák, eltérések rögzítését.

● Ellenõrzési szolgáltatásunk kiterjed a teljes építési folyamatra, mivel az épület minden falon és födémen kívüli eleme is csatlakozik ezekhez az érzékeny elemekhez, és mûszaki megoldásaink csak teljeskörû alkalmazás esetén mûködnek egységesen és biztonságosan.

● Szolgáltatásaink nyújtásához rendelkezünk megfelelõ értékû felelõsségbiztosítással.

 

 

Kapcsolat

Mészáros Attila ügyvezetõ +36 20 9772258
Tarr Edit mûszaki ellenõr +36 20 5166930
info@szalmahaz.hu  +36 1 784 7792