Hírlevél

Szalmaház.hu levelezõlista
Regisztráljon a feliratkozás előtt! Még nincs azonosítód? Regisztrálj

Szavazás

Mi tetszik önnek egy szalmaházban?
Fõoldal arrow Hírek arrow Mit tett CereDom Kft a szalmatechnológia elterjesztéséért?
Mit tett CereDom Kft a szalmatechnológia elterjesztéséért? PDF E-mail
Elõadásainkon gyakori kérdés, hogy miért kell a minõsítés, miért ilyen bonyolult a szalmaépítés, és egyáltalán miért kell ehhez a CereDom. Erre a kérdésre szedtük össze a gondolatainkat.

Mit tett CereDom Kft a szalmatechnológia elterjesztéséért?

    A CereDom Kft a szalma technológia elterjesztéséért kidolgozta a részletes mûszaki specifikációt, ennek betartásával az építtetõk, tervezõk és a kivitelezõk számára is biztonságos és jogszerû az építkezés.
    Az Építési törvényben elõírt alapkövetelményeknek való megfelelõséget akkreditált intézet (ÉMI) vizsgálatai igazolják. Az Építõipari mûszaki engedély (ÉME) megadásához az alábbi területekre vonatkozóan végeztek vizsgálatokat, méréseket, elemzéseket:
  1. Mechanikai ellenállás és stabilitás
  2. Tûzbiztonság
  3. Higiénia és környezetvédelem
  4. Használati biztonság
  5. Zaj-és rezgés elleni véfedem
  6. Energia takarékosság és hõvédelem
  7. Tartósság
    A tûzbiztonsághoz kapcsolódó kérdések a leghangsúlyosabbak. Ennek megfelelõen az e területhez kapcsolodó megoldások elõször kerültek kidolgozásra. 4 vizsgálatot kellett elõkészíteni és elvégezni megfelelõ eredménnyel.

    Az elsõ a falszerkezetre vonatkozott, a mintadarab tervéhez, számos személyes egyeztetés és dokumentáció készítés, elemzõ munka, többszöri újratervezés kellett. E vizsgálat során a 3x3-es mintafalat 6 tonnás terhelés alá helyezve tették ki a tûzterhelésnek. A falszerkezet tartószerkezeti (statikai) méretezése a legújabb európai elõírások (EUROCODE) szerint készültek, a vonatkozó dokumentáció elõzetes elfogadása szintén feltétele volt a vizsgálati modell elfogadásának.  
    A második és harmadik anyagvizsgálat szorosan összefügg. Mintadaradokat kellett készíteni a vakolóanyagból: az egyszerû égéshõ vizsgálatához 7 db hengert, az SBI vizsgálathoz pedig típusonként 3 darab életszerû vastagságban vakolt sarok imitációt. E vizsgálat célja a várható égéshõ, füsttermelés és a tûzvédelmi osztályba sorolás megállapítása. A mérések dokumentációjában pedig rögzítenünk kellett az agyagvakolat pontos összetételét, és vizsgálati módszereit is.
    A negyedik vizsgálat a födémszerkezetek tûzállósági határértékének megállapítását célozta. A fal vizsgálatához hasonlóan nagyon alapos elõkészítõ munka után került sor a terhelés alatti tûzvédelmi mérésre. A vizsgálat kiterjedt a közbensõ fa födémre és a zárófödémre is. A tetõtérbeépítések során megkövetelt minõsítést is elvégeztettük.
    


A szalmaház egészének tûzbiztonság igazolásához mindegyik vizsgálat szükséges. A köztük lévõ viszony nem "vagylagos", hanem szigorúan "és" ! Önmagában egyik jegyzõkönyv, vagy annak másolata sem jogosít fel senkit sem építési engedély kérésre, sem pedig annak kiadására.

A tûzvédelmi vizsgálatok és eredményeik az A/I-2008 Építõipari Mûszaki Engedélyben kerültek összegzésre.
 
   A mindegyik vizsgálathoz külön-külön szükséges terveket, mûszaki dokumentáció elkészítését, egyeztetéseket, a minta darabok legyártását a CereDom Kft végezte, tehát a vizsgálatokat CereDom Kft vizsgálati egyedein végezték. A vizsgálatok eredményét az ÉME engedély szerint  kizárólag CereDom Kft által felügyelt tervezések és kivitelezések esetén, velünk szerzõdött viszonyban lehet felhasználni.


A tûzvédelmi megfelelõséghez szükséges vizsgálatok és azok költségei:

 Jegyzõkönyv száma Megnevezés ÉMI árlista szerinti bruttó költség Mintadarab bruttó költség

Vizsgálat teljes     költsége

Finanszírozó
 M-110/2008 Kétoldali agyagvakolattal ellátott szalmabála kitöltésû, nyílás nélküli teherhordó falszerkezet tûzállósági vizsgálata MSZ EN 1364-1:20001.560.000 Ft
 2.671.300 Ft4.231.300 Ft Energia és Környezet Alapítvány pályázati forrás 1.300.000Ft
CereDom Kft
2.931.300
 O-18/2009 Osztályozási jegyzõkönyv tûzvédelmi osztályba sorolásról MSZ EN 13501-1:2007 225.000 Ft 235.000 Ft 460.000 Ft CereDom Kft
 M-266/2009 MSZ EN 13501 tûzvédelmi vizsgálat (SBI) 562.500 Ft 384.000 Ft 946.500 Ft CereDom Kft
 M-958/2008 Kétoldali agyagvakolattal ellátott szalmabála kitöltésû közbensõ-, illetve be nem épített tetõtér alatti födémszerkezetek MSZ EN 1363-1:2000, illetve MSZ EN 1365-2: 2000 szabványok elõírásai szerint 2.125.000 Ft 1.708.500 Ft 3.833.500 Ft CereDom Kft
 Összesen:   9.471.300 Ft Pályázat 1.300.000Ft
Ceredom Kft 8.171.300 FT


    Ebbõl a rövid kimutatásból is látszik, hogy cégünk igen jelentõs anyagi terhet vállalt. A további 6 terület vizsgálai is tetemes ráfordítással jártak, amit Cégünk fedezett további pályázati források bevonása nélkül.

    Éppen ezért teljes joggal lépünk fel azokkal (a szakemberekkel?) szemben, akik nem vesznek tudomást a rájuk nézve is kötelezõ szabályokról, és az építtetõket felelõtlen ígéretekkel, a mi méréseinkre, vagy külföldiekre hivatkozva tévesztik meg. A szalmaépítésben rejlõ környzeti, ökológiai lehetõségek sokkal  jelentõsebbek annál, mintsem hogy óvatlan kontárok keltsék rossz hírét.

Miért készítettünk ÉME-t?

    Az ÉME arra lehetõség, hogy a lehetõ legkisebb anyagi terhet rójuk a környezettudatosan építõkre,  mert az elfogadott mûszaki specifikáció ellenõrzési tervének végrehajtásával a megfelelõséget CereDom Kft igazolhatja.  Ha nem lenne ÉME, akkor minden egyedi épületnél, azaz miden családi háznál külön-külön el kellene végezni az alapkövetelmények teljesülését igazoló vizsgálatokat mind a hét területre. Ez pedig a költségeket tekintve el is lehetetlenítene minden 1000 nm alatti szalmaprojektet.

    Az ÉME ugyanakkor nemcsak lehetõség, hanem kötelezettség is egyben. Cégünknek, mint mûszaki ellenõrnek, az építtetõknek és minden résztvevõ szakembernek, tervezõknek, kivitelezõknek is követniük kell a lefektetett szabályokat. A polihisztorok kora ugyanis lejárt, az egyre szigorodó szabályozási követelményeknek,  az emelkedõ energiaáraknak és a változó klímának megfelelni csak felkészült és együttmûködõ szakembergárda képes. Mi ehhez adjuk a támogatásunkat és a tapasztalatunkat.

 

 
< Előző   Következő >

Kapcsolat

Mészáros Attila ügyvezetõ +36 20 9772258
Tarr Edit mûszaki ellenõr +36 20 5166930
info@szalmahaz.hu  +36 1 784 7792